Topograf autorizat Cluj, Cluj-Napoca, ing.Terinte Sorin, aut.RO-CJ-F 0138 .Topografie, cadastru, constructii.

Products
Galery
Galery
Galery
Product
Contact
Blank
Blog
Blank

Topografie-cadastru

        Cluj-Napoca

Welcome

tipul lucrarii/acte necesare.

Acte necesare intocmiri dosarelor pentru principalele tipuri de lucrari.

09.03.2009


Documentatie Cadastrala de Intabulare (prima inscriere) in Cartea Funciara pentru terenuri situate in extravilan.


1. Actele de proprietate ale imobilului (Titlu de proprietate, Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor,Sentinta civila, Act de donatie, etc.) in copie legalizata.

2. Acte de identitate ale proprietarilor - copie xerox.

3. Certificat Fiscal de la Administratia Financiara (Primarie) -obtinut de la Directia Taxe si Impozite, in original, cu scopul "pentru inscriere in Cartea Funciara" (valabil 30 de zile) si in care sa fie trecuta valoarea de impozitare. Se elibereaza numai daca taxa anuala este platita la zi. Se obtine de catre proprietar.

4. Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (obtinut de catre proprietar de la primarie ).

5. In cazul lipsei planului parcelar cu numere cadastrale, in arhiva Oficului de Cadastru Teritorial sau a Primariei, se va intocmi un “ Plan de incadrare in tarla” in baza masuratorilor si in baza planului parcelar, emis de Primarie atasat actului de proprietate privind localizarea parcelei. Planul de incadrare in tarla va fi semnat de proprietar, PFA si vizat de Primarie. In acest caz se noteaza in Cartea Funciara “ Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar.” Proprietarul va da o declaratie autentica pe propria raspundere ca a fost informat cu privire la consecintele ulterioare ale lipsei planului parcelar.

6. In cazul inscrierii si a unei sau mai multe constructii, Certificat de atestare a existentei constructiei / constructiilor, act obtinut de la Primarie, de catre proprietar, pe care sa fie mentionat denumirea, anul edificarii a constructiei, numele si CNP-ul proprietarului, scopul pentru a servi la inscrierea constructiei in cartea funciara.

7. Cerere de solicitare informatii si conventie,declaratii  (puse la dispozitie de catre topograf).

8. Declaratie notariala ca terenul nu sa instrainat si ca proprietarul a luat la cunostinta ca terenul va aparea in CF cu mentiunea 'Imobil inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar.”


Documentatie Cadastrala de Intabulare (prima inscriere) in Cartea Funciara pentru terenuri situate in intravilan.


1. Actele de proprietate ale imobilului (Titlu de proprietate, Contract de Vanzare-Cumparare, Certificat de Mostenitor,Sentinta civila ,Act de donatie, etc.) in copie legalizata.

2. Acte de identitate ale proprietarilor - copie xerox.

3. Certificat Fiscal de la Administratia Financiara (Primarie) -obtinut de la Directia Taxe si Impozite,in original, cu scopul "pentru inscriere in Cartea Funciara" (valabil 30 de zile) si in care sa fie trecuta valoarea de impozitare. Se elibereaza numai daca taxa anuala este platita la zi. Se obtine de catre proprietar.

4. Extras din planul parcelar avizat pentru conformitate de primar (obtinut de catre proprietar de la primarie ).

5. In cazul inscrierii si a unei sau mai multe constructii, Certificat de atestare a existentei constructiei / constructiilor, act obtinut de la Primarie, de catre proprietar, pe care sa fie mentionat denumirea, anul edificarii a constructiei, numele si CNP-ul proprietarului, scopul pentru a servi la inscrierea constructiei in cartea funciara.

6. Plan cu identificarea numarului topografic in Cartea Funciara veche din arhiva OCPI si situatia juridica in CF a terenului (pusa la dispozitie de catre proprietar sau identificat de topograf).

7. Cerere de solicitare informatii si conventie,declaratii  (puse la dispozitie de catre topograf).


Documentatie Cadastrala de inscrierea unei constructii definitive sau modificare / extindere constructie pe un teren inscris in cartea funciara.


1. Extras de carte funciara/copie  pentru teren, recent, obtinut de proprietar.

2. Acte de identitate ale proprietarilor - copie xerox.

3. Certificat Fiscal de la Administratia Financiara (Primarie) -obtinut de la Directia Taxe si Impozite,in original, cu scopul "pentru inscriere in Cartea Funciara" (valabil 30 de zile) si in care sa fie trecuta valoarea de impozitare. Se elibereaza numai daca taxa anuala este platita la zi. Se obtine de catre proprietar.

4. Copie legalizata dupa autorizatia de construire si proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau, dupa caz, certificat de atestare a edificarii / extinderii constructiei, eliberat de primaria localitatii unde este situat imobilul in conditiile art. 55 din alin.(1) din Legea Cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata.

5. Copie dupa planul de amplasament si delimitarea imobilului existent, pe care se edifica o constructie definitiva, noua, sau se extinde o constructie.

6. Cerere de solicitare informatii si conventie,declaratii  (puse la dispozitie de catre topograf).


Documentatie Cadastrala necesar inscrieri dezlipirii unui imobil in Cartea Funciara.


1. Extras de carte funciara de informare/copie  pentru teren, recent, obtinut de proprietar.

2. Acte de identitate ale proprietarilor - copie xerox.

3. Copie dupa planul de amplasament si delimitare, daca imobilul este inregistrat in baza de date OCPI (are numar cadastral).

4. Cerere de solicitare informatii si conventie,declaratii  (puse la dispozitie de catre topograf).

Conditii: a) Toate imobilele rezultate in urma dezlipirii trebuie sa aiba acces la un drum sau sa aiba indeplinita conditia de servitute, daca este cazul.

                b) Se solicita de la primaria localitatii unde apartine imobilul. Certificat de Urbanism pentru operatiuni notariale in cazul dezlipirilor in 3 sau mai multe parcele. Solicitarea CU este indicat si in cazul dezlipirii in doua parcele cu scopul de a construi ulterior si de a obtine numar postal.

               c) In cazul in care imobilul nu are contur cadastral este necesara o lucrare de actualizare de date/atribuire nr cad-asociata conform ord.700 cu o prima inscriere.

 

Documentatie Cadastrala necesar inscrieri alipirii a doua sau mai multe imobile cu limite comune in Cartea Funciara.


1. Extras de carte funciara de informare/copie  pentru teren, recent, obtinut de proprietar.

2. Acte de identitate ale proprietarilor - copie xerox.

3. Copie dupa planul de amplasament si delimitare, daca imobilul este inregistrat in baza de date OCPI (are numar cadastral).

4. Cerere de solicitare informatii si conventie,declaratii  (puse la dispozitie de catre topograf).

Conditii: a) Se solicita de la primaria localitatii unde apartine imobilul, Certificat de Urbanism pentru operatiuni notariale cu scopul de alipire.

                b) In cazul imobilelor ce urmeaza a fi alipite au proprietari / coproprietari diferiti, se solicita declaratie autentica cu acordul privind cotele parti comune pentru imobilul rezultat in urma alipirii.


Documentatie Cadastrala de actualizare informatii pentru un imobil inscris in cartea funciara.


A. Atribuire numar cadastral(prima inscriere conform ord.700) sau alte informatii tehnice (schimbarea categoriei de folosinta a terenului, schimbarea destinatiei constructiilor, schimbarea descrierii imobilului sau alte informatii tehnice.

1. Extras de carte funciara de informare/copie  pentru teren, recent, obtinut de proprietar.

2. Acte de identitate ale proprietarilor - copie xerox.

3. Copie dupa schita terenului de prima inscriere in cartea funciara sau din documentatia cadastrala precedenta.

4. Actul justificativ, obtinut de la primaria localitatii unde este situat imobilul,

in baza caruia se solicita radirea, notarea, inscrierea in CF, daca este cazul.

5.Cerere de solicitare informatii si conventie,declaratii  (puse la dispozitie de catre topograf).


B. Inscrierea modificarii de suprafata, modificarii limitei, limitelor de proprietate in cartea funciara

1. Extras de carte funciara de informare/copie  pentru teren, recent, obtinut de proprietar.

2. Acte de identitate ale proprietarilor - copie xerox.

3. Copie dupa schita terenului de prima inscriere in cartea funciara sau din documentatia cadastrala precedenta.

4. Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila sau declaratie autentica de vointa si proces-verbal de vecinatate cu semnaturile vecinilor, daca este cazul.

5. Cerere de solicitare informatii si conventie,declaratii  (puse la dispozitie de catre topograf).


Documentatie Topografica pentru solicitarea receptiei planului topografic necesar autorizarii lucrarilor de construire / desfiintare.


1. Extras de carte funciara de informare/copie pentru teren, recent, obtinut de proprietar.

2. Acte de identitate ale proprietarilor - copie xerox.

3. Certificat de Urbanism -copie xerox, obtinut de catre proprietar de la primaria localitatii unde este situat imobilul.

4. Extras de plan cadastral actualizat, daca imobilul este inregistrat in baza de date OCPI (are numar cadastral).

5. Cerere de solicitare informatii si receptie,declaratii  (puse la dispozitie de catre topograf).

www.000webhost.com